PRISER

 

Skriv til musikogkulturskole@kerteminde.dk for spørgsmål ang. indeværende sæson.
Sang – og instrumentalundervisning  11 rater af  Sæsonpris
1 elev i 25 minutter pr. uge

1 elev i 20 minutter pr. uge

440,00 kr.

350,00 kr.

4.840,00 kr.

3.850,00 kr.

1-2 elever i 15/30 minutter pr. uge 310,00 kr. 3.410,00 kr.
 

Alle elever betaler 1 årligt administrationsgebyr på 100 kr., som påkræves på 1. rate. I administrationsgebyret er medregnet bidrag til noder, CopyDan, KODA/Gramex mm.

Sang- og instrumentalundervisningen løber over 36 uger.

Soloelever på MUSIK betaler i 11 rater over sæsonen, hvor 1. rate forfalder 1. september. Den 1. rate er dobbelt, da den dækker både august og september.

10 % rabat

Der gives 10 % rabat på det billigste hold, når eleven er tilmeldt mere end et hold. Der er desuden søskenderabat.

     
Hindsholm bands og hørelære 10 rater af  Sæsonpris
1 gang pr. uge 190,00  kr. 2.090,00  kr.
Sammenspils- og hørelæreelever på MUSIK betaler 1 årligt administrationsgebyr på 100 kr., som opkræves på 1. rate.

I administrationsgebyret er medregnet bidrag til CopyDan, KODA og DAMUSA (Dansk Musikskole Sammenslutning).

Sammenspils- og hørelæreundervisningen løber over 32 uger.

 

Sammenspils- og høreelever på MUSIK betaler i 10 rater over sæsonen, hvor 1. rate forfalder 1. september.

 

Undervisningen er gratis for elever der i forvejen modtager soloundervisning på MUSIK.

BabyRytmik (8 gange) via MobilePay 400 Kr.
Rytmik og Band for børn  10 rater af  Sæsonpris
1 gang pr. uge 190,00  kr. 2.090,00  kr.
 

Rytmik- og Band for børnelever på MUSIK betaler 1 årligt administrationsgebyr på 100 kr. Gebyret dækker bl.a. udgifter til noder og kopiafgift til Copydan.

Rytmik og Band for børnundervisningen løber over 30 uger.

Rytmik og Band for børnelever på MUSIK betaler over 10 rater, hvor 1. rate forfalder 1. september.

Undervisningen er gratis for elever der i forvejen modtager soloundervisning på MUSIK.

Holdaktiviteter (Krea, Musiksjov)  10 rater af  Sæsonpris
1 gang pr. uge 120,00 kr. 1200,00 kr.
 

Holdaktiviteterne: Krea, skriveværksted og Musiksjov løber over 32 uger.

Alle elever betaler et årligt administrationsgebyr på kr. 100, som opkræves på 1. rate. I administrationsgebyret er  medregnet bidrag til noder, Copydan, Koda/Gramex mm.

BILLEDE elever betaler over 10 rater, hvor 1. rate forfalder 1. september.

Dans
Danse-elever betaler over 10 rater, hvor 1. rate forfalder 1. september.
10 rater af
120 kr.
Sæsonpris
1200 kr.
Instrumentleje  2 rater af  Sæsonpris
Akustisk guitar  200,00 Kr.  400,00 kr.
Øvrige instrumenter  495,00 kr.  990,00 kr.