INFORMATION OG REGLER

Optagelse og venteliste
Når du har tilmeldt/gentilmeldt dig selv eller dit barn Musik og Kulturskolen, modtager du en bekræftelse på tilmeldingen pr. E-mail.
Ved rettidig gentilmelding er du sikret en plads på den valgte undervisningsaktivitet.
Nye elever, der tilmelder sig et fag, hvor der ikke er ledige pladser, bliver sat på venteliste.

Prøvetid og binding

For nye elever:
Nye elever er betalingsmæssigt bundet af en prøvetid på 2 måneder.
Ønsker eleven ikke at fortsætte efter prøvetiden, skal kontoret have skriftlig besked senest en måned før prøvetiden udløber.
Nye instrumental-elever der har valgt 20 min pr. uge, gælder op til og med 4. klasse. Man bliver automatisk sat op til 25 min når man starter i 5. klasse.
For gentilmeldte elever:
Gentilmeldte elever fra forrige sæson er betalingsmæssigt bundet for igangværende rate plus efterfølgende rate.

Betaling
Det er Kerteminde Kommune, der udsteder girokort til betaling og sender evt. opkrævningsgebyr ved manglende betaling. Opkrævningen bliver sendt til din E-boks.

Udmeldelse
Udmeldelse skal altid ske skriftligt pr. mail til Musik og Kulturskolens kontor.Udmeldelse til ens lærer er aldrig gældende.
Ved udmeldelse hæfter man for indeværende rate plus næste måneds rate (varslingsperiode).
Du er naturligvis velkommen til at deltage i undervisningen i varslingsperioden, giv os blot besked på musikogkulturskole@kerteminde.dk

Aflysning
Hvis en lærer er nødsaget til at aflyse en undervisningsgang, bliver lektionen efterlæst.

Aflysning p.g.a. kortvarig sygdom efterlæses ikke. Hvis en lærer er syg mere end tre gange på en sæson, bliver der ydet reduktion i kontingentbetalingen. Ved langvarig sygdom, barsel m.m. bliver undervisningen læst af en vikar.

Afbud fra elev – husk at give læreren besked!
Hvis eleven er forhindret i at deltage i undervisningen, skal dette meldes direkte til læreren pr. SMS. Lærernes mobilnumre ses her. Der ydes ikke reduktion for elevfravær.

Leje af instrument
Musik og Kulturskolen har et antal instrumenter til rådighed for udlejning. Se Leje af instrument for mere information.

Ekstra udgifter
Elever skal regne med mindre ekstraudgifter til fx noder. Der kan også være udgifter til transport, stævneafgifter m.m.


Fotografering og video

I forbindelse med Musik og Kulturskolens undervisning, koncerter, forestillinger og lignende bliver der taget billeder og video. Musik og Kulturskolen forbeholder sig ret til at bruge billeder/film på hjemmeside, facebook, m.m. Hvis du ikke ønsker, at billeder/film af dig selv eller dit barn offentliggøres, skal du sende en mail til musikogkulturskole@kerteminde.dk.
Beskeder pr. SMS og e-mail
Musik og Kulturskolen sender beskeder til elever og forældre pr. SMS og e-mail. Det er derfor vigtigt, at I altid sørger for at holde Musik og Kulturskolens kontor opdateret med korrekte kontaktoplysninger.