Læreplaner i Musik og Kulturskolen, Kerteminde Kommune.

Der er udarbejdet læreplaner for alle undervisningstilbud i Musik og Kulturskolen. De er med til at beskrive, hvordan vi arbejder for at leve op til Musik og Kulturskolens formål og statens retningslinjer for musikskoleområdet. Udover denne generelle beskrivelse af formålet med Musik og Kulturskolens læreplaner, kan man læse mere detaljeret om, hvordan de forskellige lærere vægter og imødekommer de overordnede mål i deres specifikke undervisningstilbud.

Hvad er Musik og Kulturskolens formål?

Musik og Kulturskolen er en kulturbærende og identitetsskabende institution. Musik og Kulturskolens fremmeste formål er, at give eleverne forudsætningerne og lysten til en livslang aktiv deltagelse i kulturlivet både som udøvere og som publikum. De vil derigennem bidrage til det lokale og nationale musik- og kulturliv og til den kulturelle sammenhængskraft i samfundet.

Hvorfor er der brug for Musik og Kulturskolen?

I Musik og Kulturskolen er det muligt skabe et rum for læring og udvikling af en række essentielle evner og færdigheder. Der er plads til kreativ og kunstnerisk udfoldelse, individuelt og i fællesskab. Man træner opmærksomhed og koncentration, at være lyttende og give feedback i kommunikation og samarbejde med andre, både verbalt og nonverbalt. Man bliver trænet i at få tanker, følelser og krop til at samarbejde. Man træner fordybelse og selvstændighed. Man bliver trænet i at stille sig frem og formidle et budskab offentligt. Musik og Kulturskolen skaber rum for indre vækst, fællesskab, livsglæde og livskvalitet.

Hvordan opnår Musik og Kulturskolen alt dette?

Der er flere elementer i Musik og Kulturskolens rammer som gør det muligt, at fremme læring og udvikling på disse områder. Man arbejder målrettet med bl.a.:

1. Krop og sind.

Når man udtrykker sig via f.eks. musik, dans eller billedkunst, så arbejder man hele tiden med, at få tanker, følelser og krop til at samarbejde. Fra en viden og ide om, hvordan tingene skal lyde eller se ud og til kroppen faktisk kan udføre det, er der et stykke vej at gå, og et stykke arbejde der skal gøres. Dette arbejde fremmer kropsbevidsthed, koordination og giver sammenhæng og balance i krop og sind. Et nodebillede indøves, fortolkes og omsættes i et kropsligt musikalsk udtryk. Der arbejdes med bl.a. rytmik, bevægelse, skalaøvelser, klang, tonedannelse, farver og former.

2. Samarbejde, kommunikation og lederskab.

Samarbejde handler i høj grad om kommunikation, og ikke mindst nonverbal kommunikation. Alt det, der ligger mellem linjerne, i tonefald og kropssprog. Et godt samarbejde kræver en gensidig lydhørhed, anerkendelse og respekt. I Musik og Kulturskolen træner man dette på forskellige måder. Dels i sammenspil, hvor man skal svinge sammen rytmisk og intonere harmonisk. Man skal lytte til de andre, rette ind, selv give impulser og føre an. Man arbejder også rigtig meget med at mærke nuancer og betoninger, og at aflæse og fortolke symbolske udtryk i musik, billeder og bevægelser. Alle disse ting fremmer evnen til samarbejde, kommunikation og lederskab.

3. Fordybelse og selvstændighed

Undervisningen i Musik og Kulturskolen baserer sig hovedsageligt på mesterlære, individuelt og i grupper, og det er en unik mulighed for eleverne at opleve denne form for læring. Eleven bliver trin for trin ført ind i faget af en lærer som mestrer det, og som tilpasser undervisningen efter elevens progression. Teori og praksis går hele tiden hånd i hånd. Når eleven mestrer et trin bliver han/hun ført videre til det næste. Læringen bliver solidt grundfæstet og vedvarende.  Læreren følger og guider eleven tæt, og der opstår derfor ofte en tillidsfuld og konstruktiv relation mellem lærer og elev. Denne form for læring kræver, at eleven fordyber sig i faget og øver sig på egen hånd mellem undervisningstimerne. Læreren viser vejen, men eleven må selvstændigt tilegne sig færdighederne, og progressionen afhænger af elevens lyst og evne til at gøre det. 

4: Formidling og selvrealisering.

I Musik og Kulturskolen lærer man også noget om formidling, at tilegne sig og fordybe sig i noget, og siden at give denne viden videre til andre. Der er også rig mulighed for at realisere sine ønsker og drømme om, at udtrykke sig i musik, dans, billeder og ord, at være kreativ, og at komme ud i verden med det man har skabt og opnået. Musik og Kulturskolen har rigtig mange store og små arrangementer i løbet af året, hvor elever på alle niveauer kan afprøve og præsentere sine færdigheder.

Herunder kan du klikke og læse læreplanerne for de forskellige fag.