Læreplan Forskolen

Læreplan for et sæsonforløb på hold i den musikalske forskole. (bh.kl.- 1.kl.) Kerteminde Musikskole

Undervisere: Janus Køster og Hanne Juul Sørensen

Vi forstår trangen til at udfolde sig og udtrykke sig musikalsk som grundlæggende hos barnet Vi forstår musik som en del af barnets sproglige, motoriske, emotionelle og sociale udvikling

Formålet med undervisningen er
at udvikle barnets glæde ved oplevelse af musik
at udvikle grundlæggende musikalske færdigheder
at udvikle sans for musik som et medmenneskeligt og kulturelt fællesskab

Musikalsk forskole for Bh.kl & 1.kl

Sang

Synge nye som gamle børnesange og sanglege Lege med stemmens udtryksmuligheder

Musikkens grundelementer

PULS er fundamentet for sammenspil. Pulsfornemmelsen trænes i bevægelseslege, klap og spil.
RYTME: Eleverne stifter bekendtskab med rytmeværdierne 1⁄4 (Da) 1/2 (Da-o) 1/8 (Didi) og 1⁄4 pausen (Z). Rytmeværdierne integreres efterhånden i samspilssituationer.
MELODI-forståelsen trænes gennem små trinvise sang- og spilleøvelser. Solmisation er en mulighed. FORM: Musik er altid tænkt som en AB form. Form- og periodefornemmelse trænes ved at opdele aktiviteten/ sangen i A og B
TONEHØJDE og DYNAMIK udforskes igennem leg

Musikaktiviteter der stimulerer legen og fantasien

Skabe lydfortællinger og lydkulisser.
Bevæge sig til musik, udtrykke sig til afspillet musik og arbejde med små dramatiske forløb.
Lytte og afspænde til musik. Lytte og tegne til musik.

Sammenspil

I leg øves orkester spil – som begynd og stop samtidig. Enkel sammenspil over en sang med puls og/eller bordun underlægning.
Året sluttes af med sammenspil med forskellige typer af stemmer samtidigt.
Senere i forløbet inddrages f.eks. trommesæt, elbas og keyboard.

Instrumentkendskab

I forskolen spilles på rytme- og Orff-instrumenter (xylofoner og klokkespil).
Ved årets afslutning præsenteres børnene for musikskolens øvrige instrumenttilbud evt. med henblik på valg af instrument.

Indlæringsform

Synge, spille, danse, lege og lytte Imitation og “følg-John”

Evaluering

I dialog med forældrene baseret på visuel og auditiv observans.
Der udarbejdes ikke skriftlige evalueringer af eleverne, men forældrene er til enhver tid velkommen til at kontakte musikskolelæreren med henblik på at få en vurdering af, hvordan det går.

Kontakt til hjemmet

Via sms, mail og telefon.
Forældrene er til enhver tid velkomne til, at komme på besøg og overvære undervisningen.
Invitationer til særlige forældre-barn arrangementer udsendes via sms eller e-mail.