LÆREPLAN FOR SANG PÅ MUSIK- OG KULTURSKOLEN I KERTEMINDE

“Er du vild med at synge, giver solosang dig mulighed for at udvikle din stemme. Sangundervisningen begynder der, hvor du og din stemme er. Undervisningen består af stemmeøvelser og sange af meget forskellig karakter. Målet er; at gøre dig tryg så du får lyst til at bruge hele din stemmes kraft. I sang lærer du din stemme bedre at kende og får herigennem redskaber til at styrke og styre din stemme.”

BEGYNDER

MELLEM

ØVEDE

FORUDSÆTNING FOR UNDERVISNING

  • –  Vedkommende og afslappende dialog
  • –  Kendte sange
  • –  Øvelser og sange medlille ambitus
  • +  Træning af gehør gennem opvamningsøvelser
  • +  Udvikle stemmens ambitus

+ Træning af intonation

UDFORSKNING AF DIN STEMMES KRAFT

Synge glad af glæde Lege med stemmens muligheder

Udvikle stemmens formåen

Udforske forskellige klangidealer og kvaliteter Udvikle kendskab til forskellige genrer Udvikle bevidsthed om egen stemmes kraft og om egne personlige udtryksmuligheder

HOLDNING OG ÅNDEDRÆT

Ubekymret sang
Lad den naturlige barnestemme udfolde sig

Kropsøvelser, den ideelle kropsholdning, vejrtrækningsøvelser

Forstå og arbejde bevidst med begrebet støtte, naturlig og fleksibel kompression. Stemmetræningskursus med det mål at opnå bevidsthed indenfor spontanlyd og åndedræt.

SANGTEKNIK

Arbejde legende med åndedræt og støtte, træne åbne-lukke funktion, tonedannelse, egalitet og klang

Arbejde med åndedræt og støtte, opvarmnings- og stemmeøvelser. Tonedannelse og klang/ vokalarbejde. Kendskab til stemmens registre og kunne synge med en smidig register overgang/egalitet.

Arbejde bevidst med begreberne støtte, tonedannelse, egalitet og klang

+ stemmetræningskursus med det mål at opnå bevidsthed indenfor tonedannelse og klang.

REPERTOIRE

Danske skolesange, årstidssange, popsange, Walt Disney, sange fra den lettere del af musicalgenren

Danske sange som evt. intro til et efterskoleforløb. Elevens selvvalgte sange fra egen kultur. Musical.

Kendt materiale på et højere musikalsk niveau. Repertoire indenfor den klassiske jazz-, musical og kirketradition. Genrekursus. Selvstændigt arbejde med repertoire fra elevens egen kultur.

MUSIKTEORI

Tonehøjde som tonetrapper og glissader. Nodelære forstået som solmisation.
Puls og rytme.

Puls og rytme, nodelære, tonehøjde, intervaller, skalaer, dynamik, form

Kendskab til noder og deres rytmeværdier. Dur og mol. Durskalaen. Tostemmighed.

Puls og rytme, nodelære, tonehøjde, intervaller, skalaer, kvintcirkel, dynamik, form Fortrolighed og viden om musikteoretiske grundbegreber. Udarbejde sit eget opvarmningsprogram. Kendskab til akkorder/ becifring/harmoni i forbindelse med flerstemmighed og eget akkompagnement.

SANGKUNST

Lege med udtryk

Arbejde med indlevelse

Arbejde med tekstforståelse, tolkning, indlevelse og performing

METODE

Dialog, udforskende, formidlende, vejledende, imitation, øvning, reflektion, trinvis- og spiralprogression, metaforer, “learning by doing”, “Simultaneous learning”, kurser, brug af IT, Jo Estill

Ditto

Ditto

SAMMENSPIL

Kor

Kor, duetter, bands

Kor, duetter, bands, kammerensembler, selvstændige elevgrupper