Læreplan i guitar

Begynder

Let øvede

Øvede

HOLDNING

Korrekt siddestilling under opvarmning og teknik

Korrekt siddestilling også under spil

Korrekt siddestilling

Eksperimenter med alternative siddestillinger

TEKNIK

Løse vekselanslag Fast højre hånd

Korrekt venstrehåndsstilling under opvarmning og teknik

Positionsspil i 1.position med korrekt fingersætning Simpelt akkompagnementsfingerspil

Løse og faste vekselanslag
Mobil højre hånd
Korrekt venstrehåndsstilling
Spille op til 3. position med korrekt fingersætning Positionsskift

Skalaspil op til 2 fortegn, primært med nodelæsningsmæssigt sigte Have stiftet bekendtskab med legato-teknik

Mere avanceret arpeggiospil, både som akkompagnement og som solostykke

Løse og faste vekselanslag Mobil højre hånd
Korrekt venstrehåndsstilling Positionsspil i høje positioner Positionsskift

Skalaspil op til 4 fortegn med løse strenge

Transponible skalaer i forskellige omvendinger

Arbejde med hastighed ved skalaspil

Legatoteknik

Avanceret arpeggiospil, både som akkompagnement og som solostykke

INDLÆRINGSFORM

Nodelæsning Gehørsspil

Nodelæsning Tabulatur Gehørspil Improvisation

Nodelæsning Tabulatur Komponering Improvisation Gehørspil

Materialer

Lærebog
Enkelte supplerende kopier

Lærebog
Kopier Internetmateriale Guitar pro-filer Rock smith

Lærebog
Kopier Internetmateriale Guitar pro-filer Rock smith

RYTME/PULS/TAKT

Taktarterne 4/4, 2/4 og 3/4

Kunne nodeværdierne 1/1,1/2,1/4 og 1/8 og tilhørende pauser

Simple synkoper

Mere avancerede taktarter introduceres
Kunne nodeværdierne 1/1,1/2,1/4,1/8 og 1/16 og tilhørende pauser Simple 1/16-dels rytmer
1/8-trioler
Synkoper

Avancerede taktarter, herunder skiftende taktarter

Alle nodeværdier og pauser Trioler, både 1/16,1/8 1/4 Avancerede synkoper

NODER

Toneomfang på en oktav fra G til G uden fortegn

Alle toner i 1. og 2. position Fortegn, både løse og faste

Alle toner

Skal kunne orientere sig på gribebrættet op til 12.-bånd

Skal kunne finde alternative måder at lægge tonerne

Becifringsspil

Skal have stiftet bekendtskab med de grundlæggende spanske akkorder, og være i stand til at skifte mellem de mest benyttede akkorder i puls

Grundlæggende strum-figurer primært bestående af 1/4-dele og enkelte 1/8

Spille med op- og nedslag Simpelt vekselanslag

Alle spanske akkorder
Stifte bekendtskab med barré-akkorder
Mere avancerede strumfigurer, med flere synkoper Skal kunne skifte mellem strum-figurer
Mere avancerede fingerspilsfigur, evt. alternate picking

Alle spanske akkorder

Skal kunne bruge barré-akkorder og kunne orientere sig på gribebrættet

Skal have stiftet bekendtskab med forskellige måder at voice akkorder på

Avancerede strum-figurer med 1/16, slap og dæmpning

Avanceret fingerspilsfigurer evt. med temaspil

MUSIKALSKE BEGREBER

Dynamik: Forte, Piano Klang: Egal klang

Dynamik:F, P ,mF, Mp Crescendo og diminuendo

Klang: Skal stifte bekendtskab med og blive bevidst om guitarens forskellige klangmuligheder

Balance: Skal kunne fremhæve melodi

Alle dynamiske betegnelser

Klang: Skal kunne bruge guitarens forskellige klangfarver i fortolkningen af musikken

Balance: Skal kunne fremhæve alle stemmer

REPERTOIRE

Børnesange, Folkemusik
Lettere pop/rock-musik

Klassiske stykker

Rocknumre Folkemusik

Populære melodier både nye og gamle
Eleven har højere grad af indflydelse på repertoiret

Klassiske stykker

Rocknumre Jazz Folkemusik

Populære melodier

Eleven har høj grad af indflydelse på repertoiret

Begynder

Let øvede

Øvede

HOLDNING

Korrekt siddestilling under opvarmning og teknik

Korrekt siddestilling også under spil

Korrekt siddestilling

Eksperimente r med alternative siddestillinger

TEKNIK

Løse vekselanslag Fast højre hånd

Korrekt venstrehåndsstilling under opvarmning og teknik

Positionsspil i 1.position med korrekt fingersætning

Simpelt akkompagnementsfingerspil

Løse og faste vekselanslag

Mobil højre hånd

Korrekt venstrehånds stilling

Spille op til 3. position med korrekt fingersætning

Positionsskift

Skalaspil op til 2 fortegn, primært med nodelæsnings mæssigt sigte

Have stiftet bekendtskab med legato- teknik

Mere avanceret arpeggiospil, både som akkompagne ment og som solostykke

Løse og faste vekselanslag

Mobil højre hånd

Korrekt venstrehånds stilling

Positionsspil i høje positioner

Positionsskift

Skalaspil op til 4 fortegn med løse strenge

Transponible skalaer i forskellige omvendinger

Arbejde med hastighed ved skalaspil

Legatoteknik

Avanceret arpeggiospil, både som akkompagne ment og som solostykke

INDLÆRING SFORM

Nodelæsning Gehørsspil

Nodelæsning Tabulatur Gehørspil Improvisation

Nodelæsning Tabulatur Komponering Improvisation Gehørspil

Materialer

Lærebog
Enkelte supplerende kopier

Lærebog Kopier

Internetmater iale

Guitar pro- filer

Rock smith

Lærebog Kopier

Internetmater iale

Guitar pro- filer

Rock smith

RYTME/ PULS/TAKT

Taktarterne 4/4, 2/4 og 3/4

Kunne nodeværdierne 1/1,1/2,1/4 og 1/8 og tilhørende pauser

Simple synkoper

Mere avancerede taktarter introduceres

Kunne nodeværdiern e 1/1,1/2,1/4,1 /8 og 1/16 og tilhørende pauser

Simple 1/16- dels rytmer

1/8-trioler Synkoper

Avancerede taktarter, herunder skiftende taktarter

Alle nodeværdier og pauser

Trioler, både 1/16,1/8 1/4

Avancerede synkoper

NODER

Toneomfang på en oktav fra G til G uden fortegn

Alle toner i 1. og 2. position

Fortegn, både løse og faste

Alle toner

Skal kunne orientere sig på gribebrættet op til 12.- bånd

Skal kunne finde alternative måder at lægge tonerne

Becifringsspil

Skal have stiftet bekendtskab med de grundlæggende spanske akkorder, og være i stand til at skifte mellem de mest benyttede akkorder i puls

Grundlæggende strum-figurer primært bestående af 1/4-dele og enkelte 1/8

Spille med op- og nedslag Simpelt vekselanslag

Alle spanske akkorder

Stifte bekendtskab med barré- akkorder

Mere avancerede strumfigurer, med flere synkoper

Skal kunne skifte mellem strum-figurer

Mere avancerede fingerspilsfigu r, evt. alternate picking

Alle spanske akkorder

Skal kunne bruge barré- akkorder og kunne orientere sig på gribebrættet

Skal have stiftet bekendtskab med forskellige måder at voice akkorder på

Avancerede strum-figurer med 1/16, slap og dæmpning

Avanceret fingerspilsfigu rer evt. med temaspil

MUSIKALSK E BEGREBER

Dynamik: Forte, Piano Klang: Egal klang

Dynamik:F, P ,mF, Mp

Crescendo og diminuendo

Klang: Skal stifte bekendtskab med og blive bevidst om guitarens forskellige klangmulighe der

Balance: Skal kunne fremhæve melodi

Alle dynamiske betegnelser

Klang: Skal kunne bruge guitarens forskellige klangfarver i fortolkningen af musikken

Balance: Skal kunne fremhæve alle stemmer

REPERTOIR E

Børnesange, folkemusik og lettere pop/rock- musik

Klassiske stykker Rocknumre

Folkemusik Populærer melodier både nye og gamle

Eleven har højere grad af indflydelse på repertoiret

Klassiske stykker Rocknumre

Jazz

Folkemusik Populærer melodier både nye og gamle

Eleven har høj grad af indflydelse på repertoiret