Læreplan Dans

krop og bevægelse

Underviser: Naja Liv Krüger Hind

Krop og bevægelse er et bånd i Kulturskibet som har til mål at styrke elevens udvikling af færdigheder, styrke, balance, udholdenhed og bevægelighed. At fortælle historier uden ord, hvilket jeg fokusere på igennem min undervisning, er en sanselig adgang til verden, som styrker elevernes evne til at udtrykke sig kropsligt, nonverbalt og scenisk.

Igennem en æstetisk lærings proces, får eleven styrket sin viden omkring sig selv og andre mennesker. Jeg arbejder oftest målrettet i mod en eller anden form for produkt, en visning, lille forestilling eller event.

Vejen til denne visning, ligger bland andet i gennem den æstetiske læringsproces, hvor eleven starter med at øve generelle danseteknikker og lege, improvisere og opfinde. Derefter skabes et fælles fokus, målrettet visningen. Derefter begynder udformningen af koreografierne/historierne. Ca midtvejs vises ideerne og de foreløbige koreografier, så eleverne kan hente inspiration hos hinanden og videreudvikle sine ideer. Derefter fastlægges visningens forløb og der øves op til at der kommer publikum. Dette gøres på alle 3 niveauer, med differentierede tilgange.

Ud over den æstetiske læringsproces, ligger det mig meget på hjerte, at mine elever for øget forståelse for

 • Vigtigheden af at indgå i et forpligtigende fællesskab. 
 • Vigtigheden af at få øget forståelse og rummelighed, i forhold til hinanden, som unikke individer, i et forpligtigende fælleskab.
 • Vigtigheden af at kunne se, glædes og dyrke egne, andres og fælles styrker.

Da dette styrker den indre forståelse, for det ydre udtryk og er en nødvendighed for at opnå den nødvendige helhedsforståelse for det menneskelige og sceniske udtryk.

Begynder:

Alt efter alder, vil undervisningen for begyndere, gribes forskelligt ad – Her tager jeg udgangspunkt i børn, i alderen ca 3-6 år

(i virkeligheden, er det netop den måde som små børn naturligt bære sin krop på, vi senere i livet stræber efter at opnå, så at kalde det lille barn en begynder, ud i kropslige udfoldelse, er i grunden en fejltagelse… Med dette for øje, vælger  jeg at starte der alligevel, da det ellers bliver for komplekst for mig at forklare)

 • Interesse

Lysten til at bevæge sig, ligger naturligt hos børn, vigtigt er det, at starten på et undervisningsforløb, bliver en succes oplevelse. At styrke barnets allerede eksisterende evne til at være stede i verden, opdage, undersøge og undres – Forsøges på bedste vis at bevares(Da det ofte er det der søges at finde igen senere, også  igennem en dansekarriere) Legen er en vigtig indgang til bevarelse af dette.

 • Leg

Igennem lege, improvisationer og fordybelse, er håbet at barnet videreudvikler sine allerede eksisterende evner til at undersøge, improvisere og efterligne.

 • Efterligning

Efterligning er en måde hvorpå der kan indlæres trin og bevægelsesmønstrer, som kan danner grundlag for den fremtidige danse udvikling.

Balancer, drejninger, hop og spring – Forflytningrt over gulv som fek.s:  cha che, forøvelser til spagatspring, pas des bourré mv.

Jeg arbejder her oftes med udgangspunkt i teknikkerne fra forskellige stilarter, idenfor blandt andet ballet, show og moderne dans.

 • Fortælling

Igennem fortællinger, skabes der billeder og inspiration, til at udføre ordene fysisk, at fortolke og fortælle historien uden ord.

 • Fordybelse

Igennem processen sker der en fordybelsesproces for eleven, nogle ”tidslommer” hvor eleven glemmer tid og sted og blot er til stede, her og nu, i musikken, i dansen, i sig selv.

Mellem:

Med udgangspunkt i det ovenforstående, vil punkterne udvikles og udvides og der vil gradvist blive puttet vanskeligere trin kombinationer på koreografierne. Derudover får eleverne inspiration til hvordan man selv kan skabe koreografier/dansefortællinger, indblik i hvordan man kan ”tegne” en koreografi, tælle musik og sætte trinkombinationer sammen til færdige koreografier/fortællinger.

 • Efterligning
 • Improvisation
 • Gruppearbejde
 • Musiklære/forståelse
 • at skabe en koreografi selv
 • Undervise

Være med i ”føl”ordning, hvor eleven under vejledning, øver sig i at undervise og videreudvikler forståelsen for icenesættelse og opbygning af et danse projekt forløb, SAMT at få vedledning og forståelse for vigtigheden af hvor vigtigt det er at have godt sammenhold, forståelse for hver elev som individ og for hvordan man styrker fælleskabsfølelsen, i det forpligtigende fællesskab, som det er at indgå i forløb som disse.

 • Øve teknikker

Øvede:

 • Øve teknikker
 • Selv skabe koreografier

Videreudvikleopbygningen af koreografier, finde inspration og omdanne tanker og ideer til icenesatte forestillinger/events/shows

 • Undervise/vejlede
 • Udvikle
 • Inspirere og lade sig blive inspireret
 • Viden om egne muligheder og begrænsninger

Viden om egne mulighede og begrænsninger er vigtig, i forhold til at arbejde med andre mennesker, da eleven på den måde kan fortsætte med at reflektere, videreudvikle og inspirer andre og fortsat kan søge viden og inspiration udefra. Derved kan undervisningen fortsat være progressiv og udviklende.