Læreplan for Klaver/Keyboard

Læreplanen gælder såvel klassisk som rytmisk klaver og keyboard.

FAGLIGE MÅL:

• At give eleven glæde ved at kunne udtrykke sig gennem musik på sit instrument • At skabe spilleglæde • At udvikle elevens musikalitet, teknikniske kundskaber og bidrage til positiv personlig udvikling.

• At udvikle de nødvendige kundskaber og færdigheder, så klaverspillet bliver en del af elevens livskvalitet· At fremme elevens muligheder for deltagelse i musikalske udfoldelser på alle niveauer

FORVENTNINGER:

• At man har eget instrument

• At eleven øver sig regelmæssigt (flere gange om ugen) • At hjemmet bakker op om undervisningen (huske eleven på at få øvet, huske på at komme til undervisningen, god dialog med læreren osv.) • At eleven medbringer sine noder til undervisningen.

Musikalitet /Musikforståelse

Begynder

Frasering, klang, pulsfornemmelse, flow, gehørspil

Kropsholdning, Håndstilling, styrke/smidighed, afspænding,

5- tonige øvelser, anslag, dynamik og tempo. Desuden arbejdes med akkordspil (becifring) Enkle nodeværdier (til og med 8.dele), nodenavne, intervaller, F- og G-nøgle, enkle taktarter, transponering og dur/mol.

Spilleglæde

Form (f.eks. ABA), dynamik, tempo- fornemmelse

Mellemtrin

Som ovenstående med tilføjelse af: skalaøvelser med over- og under- sætning, artikulation, rapiditet og pedalkendskab.

Som ovenstående med tilføjelse af sekstende-dele, punkteringer, nodenavne/fortegn, transponering til andre fortegn, omvending af akkorder, bestemmelse af akkorder.

Spilleglæde.

Improvisation.

Øvede

Ovenstående udvikles igennem arbejde med tilføjelse af flere musikgenrer og stilarter Instrumentale færdigheder/teknik

Begynder

Kropsholdning, Håndstilling, styrke/smidighed, afspænding,

5- tonige øvelser, anslag, dynamik og tempo.

Desuden arbejdes med akkordspil (becifring)

Mellemtrin

Som ovenstående med tilføjelse af: skalaøvelser med over- og under- sætning, artikulation, rapiditet og pedalkendskab.Videreudvikling af akkordspil. Melodispil med becifring. Brugsklaver og akkompagnement.

Øvede

Som ovenstående med tilføjelse af Yderligere skalaer og akkorder. Tekniske øvelser

Tekniske bifag (hørelære, teori, nodelære)

Begynder

Enkle nodeværdier (til og med 8.dele), nodenavne, intervaller, F- og G-nøgle, enkle taktarter, transponering og dur/mol.

Mellemtrin

Som ovenstående med tilføjelse af sekstende-dele, punkteringer, nodenavne/fortegn, transponering til andre fortegn, omvending af akkorder, bestemmelse af akkorder.

Øvede

Som ovenstående med tilføjelse af trioler, udvikling af prima vista-spil. Alle nodeværdier, polyrytmik, Formål Spilleglæde, personlig udvikling og musikalsk/faglig udvikling.