Læreplan for violinundervisning

 

Strygerværksted

Begynder

Let øvede

Øvede

FILOSOFI

Give eleverne et indblik i hvad det vil sige at gå på musikskole, og udvide deres musikforståelse.

Give eleven en indtoduktion af instrumentet og hurtigt komme i gang med at spille melodier, derved skabe lysten til at øve sig

Give eleven glæde ved at kunne udtrykke sig gennem musik på sit instrument, også gennem sammenspil med andre elever.

At fremme elevens muligheder for deltagelse i musikalske udfoldelser på et højere niveau og derved udvikle elevens musikalitet.

HOLDNING

Leg omkring rigtig kropsholdning med violinen og buen

Elementær kropsholdning: violin og bue

Bevidst om kropsholdning – også siddende

Naturlig kropsholdning tilegnet

TEKNIK

Buelege, fingerlege, violinlege

Bueholdning, strøg
Venstre hånd- og fingerstilling

Strøgarter, skalaer. Venstre ånd- og fingerstilling. Mønstre

Tonearter, skalaer, vibrato, positionsspil, udvikling af fingermønstre, flere strøgarter

INDLÆRINGSFORM

Lære sange ved at lytte og efterligne

Mesterlære Gehørspil

Nodelæsning Gehørspil

Nodelæsning Gehørspil

RYTME/PULS/TAKT

Pulsbevidsthed, enkle rytmer

Enkle rytmer og taktarter

Rytmer punktering, synkoper. 2 og 3 delte taktarter

Rytme: trioler skiftende taktarter

NODER

Noder bruges ved større børn 2. – 4. klasse. Eleven bør mestre instrumentet nogenlunde inden nodelæring

Indføring af noder, når der er nået en vis beherskelse af instrumentet og læsealderen er nået.

Sikker nodelæsning, som kan bruges i sammenspil

MUSIKALSKE BEGREBER

Lege med dynamik: f – p. klang, tempo: hurtig langsom

Dynamik, frasering, tempo.

Intonation, klang

Intonation, klang

GENRE

børnesange, klassisk

klassisk, folkemusik

klassisk, folkemusik, pop

klassisk folkemusik, jazz, rock, pop

REPERTOIRE

børnesange, suzukirepertoire

børnesange, suzuki, folkemelodier Suzuki hft. 1

Suzuki hft. 1-3 folkemelodier, elevens egen melodier

Suzuki hft. 2 – 5 længere stykker folkemusik

SAMMENSPIL

Holdundervisning

Projektorienteret forløb f.eks Julekoncert og Sommerkoncert

Kammerensembler Folkemusik- sammenspil

Kammerensembler Folkemusik- sammenspil