Band for børn

Fra 2. klasse og frem.

Formålet med undervisningen er:

at udvikle elevens glæde ved oplevelse af musik

at være et musiktilbud til elever, som endnu ikke er afklaret mht. instrumentvalg

at udvikle grundlæggende musikalske færdigheder

————————————————————————————————————————–

Band for børn” er elementær rytmisk sammenspil, hvor hovedparten af eleverne møder uden instrumentale forudsætninger. Andre har måske et enkelt eller to års instrumental undervisning bag sig. Der anvendes de instrumenter, der er i musiklokalet f. eks. keyboard, elguitar, elbas, percussion. Derudover kommer alle også til at synge

Undervisningstiden er 45 min., og der er max. 8 elever på holdet sammen med en lærer.

————————————————————————————————————————–

Instrumenter

På keyboard og klaver spilles små melodiforløb/akkorder.

På trommer/ percussion spilles simple rytmer. Koordinering af hænder og fødder.

På elguitar og bas spilles enkle forløb på 1 el. 2 strenge.

Eleverne roterer mellem de enkelte instrumenter.

Der arbejdes med at elever gøres selvhjulpne mht. opstilling og oprydning af instrumenter, mikrofoner, nodestativer etc.

Forståelse af det enkelte instruments rolle i sammenspils-situationen.

————————————————————————————————————————–

Leg og bevægelse

Indlæring af rytmer, klappe, hoppe.

Enkle koordinerings øvelser (klap og tramp)

Pulslege.

————————————————————————————————————————–

Hørelære/teori/noder

Enkel rytmetræning og rytmenoder Da/gå, didi/løbe, Z (pause) noder bliver gennemgået for alle.

Arbejde med dynamik. Improvisation. Pentaton.

Derudover kan undervisningen også indeholde andre musikalske parametre som f.eks lyse og mørke toner, form: A, B og C stykker, intro og outro, Nodesystemet oma., men dette er betinget af holdets sammensætning og generelle niveau

————————————————————————————————————————–

Eksempler på anvendt materiale:

Kim Larsen: Joanna, AC/DC: Highway to hell, Torben Bunk: Tankeparaplyen.