Læreplan – trommer

Spil hvad du hører – hør hvad du spiller.

Undervisning i trommesæt er bl.a. rettet mod sammenspil, hvor instrumentet kan bruges i mange sammenhænge. I Musikskolen er der mulighed for at deltage i rytmiske sammenspilsgrupper. Der er også brug for instrumentet til f.eks. større sammenspilsdage og forskellige projekter.

Efterhånden som eleven udvikler sig, sigter man mod forskellige delmål. Disse mål er anskueliggjort herunder med tallene (1) (2) og (3), hvor et (1) er de kortsigtede mål / begynder, (2) er den let øvede elev og (3) er den mere øvede elev.

Som udgangspunkt er der tænkt i de 3 angivne niveauer. Der er dog ikke nødvendigvis sammenhæng imellem, hvor langt man er i de forskellige kategorier.

(1) – Der arbejdes med og imod at ved slutningen af (1) kan eleven:

(2) – Der arbejdes med og imod at ved slutningen af (2) kan eleven:

(3) – Der arbejdes med og imod at ved slutningen af (3) kan eleven:

Det skal dog også understreges at der er flere veje hen til målet, i den forstand at ikke alle lærer på samme måde. Det vigtigste i undervisningen er at fastholde elevens motivation, da man møder mange ‘bump’ på vejen som kan være frustrerende at skulle overkomme.

I det store billede sigter man mod at gøre eleven til en komplet musiker, og give en bredt funderet musikforståelse via undervisningen, og i den henseende er det til tider mere gavnligt for elevens udvikling at man ‘springer’ i læreplanerne for at imødekomme elevens motivation/behov.

Kroppen

1. Afspændt kropsholdning. Hensigtsmæssig spillestilling. Kropslig pulsfornemmelse. Basal koordination på instrumentet.

2. Fortsat fokusering på den kropslige pulsfornemmelse. Udvikling og udvidelse af koordinationsøvelser.

3. Naturligt afspændt spil på instrumentet. Udvidet/videregående koordinations evne på instrumentet.

Instrumentet

1. Trommesættets dele. Trommer, bækkener mv. og deres funktion.

2. Større kendskab til trommesættes dele, forskelligheder og indstillingsmuligheder.

3. Indgående kendskab til instrumentet og dets justeringer, stemning og vedligeholdelse.

Tonedannelse

1. Korrekt anslag på trommer og bækkener.

2. Forståelse af instrumentets klangmuligheder og dynamik.

3. Yderligere forståelse og brug af instrumentets dynamiske og klanglige muligheder. Forståelse og brug af dynamisk balance mellem instrumentets forskellige dele.

Teknik

1. Holde rigtigt på stikkerne. Rigtig brug af fødder på pedaler. Afspændt motorik i arme og hænder.

2. Fortsat arbejde med greb og pedalteknik, arbejde med basale teknikøvelser.

3. Skal kunne grundlæggende lilletrommeteknik, enkelt-, dobbeltslag, hvirvler, paradiddler.

Hørelære/teori

1. Kendskab til takter og perioder. Lære at tælle 4- og 8-dele. Basal imitation. Kendskab til hhv. hihat/bækkenspil. At kunne markere perioder på eksempelvis crashbækken.

2. Forståelse af forskellige underdelinger af taktslaget. Udvidet forståelse af periodefornemmelse. Forståelse af klanglige virkemidler i relation til perioder i musikken.

3. Kendskab til alle alm. forekommende underdelinger og skift mellem disse. Kendskab til og forståelse af mere avancerede periodeformer. Udvidet imitation.

Nodelæsning

1. Læsning af grundrytme for trommesæt. Enkle variationer i stortrommestemmen. Skal kunne læse basale etuder med op til fjerdedele og nemme 8dels figurer.

2. Udbygning af grundlæggende nodelære. Kendskab til 16-dele og trioler. Skal kunne læse simple 16dels figurer.

3. Skal kunne spille lilletromme etuder med de forskellige rytmiske underdelinger. Skal kunne spille simple udskrevne stemmer for trommesæt. Skal kunne orientere sig i en node.

Sammenspil

1. Spille grundrytme i periode og tempo til akkompagnement. Vi spiller til indspillet musik.

2. Opfordring til sammenspil. Gerne mere spil/øvning med indspillet musik.

3. Skal kunne indgå i og have erfaring med sammenspil. Skal kunne spille, og have kendskab til, forskellige stilarter.

Andet

1. Skal selv kunne lave variationer på simple fills inden for fastsatte rammer.

2. Skal selv kunne komponere simple fills ved at sammensætte forskellige rytmiske figurer.

3. Skal være ret fri i komponeringen af fills, som leder henimod basalt kendskab til improvisation/solospil.